Welcome to Dzīvības ēdiens

No front page content has been created yet.

Misija „Dzīvības ēdiena” jau kopš 1989. gada trūkumā nonākušos mūsu valsts iedzīvotājus nodrošina ar siltām un pilnvērtīgām bezmaksas veģetārajām pusdienām. Pašreiz tā ir lielākā Latvijas labdarības organizācija, kas sniedz trūkumcietējiem bezmaksas maltītes. Misijas darbība balstās kā uz
Žēlsirdības misiju „Dzīvības Ēdiens” dibinājis Šrīla Prabhupāda 1972.gadā, lūdzot saviem mācekļiem vienmēr parūpēties par to, lai "10 jūdžu apkaimē no tempļa nebūtu neviena izsalkušā". Šī misija visā pasaulē nodrošina palīdzību trūkumcietēijem, izsniedzot tiem bez maksas siltu veģetāro

Rīgas domes Labklājības departaments

ES, Valsts Lauku atbalsta dienests

Eiropas sociālais fonds

Sabiedrības integrācijas fonds

„Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” Reģ. Nr. 40008005241 Kr. Barona ielā 56, Rīga, LV-1011, Latvija
Biedrība „Žēlsirdības misija „Dzīvības ēdiens”” ir realizējusi projektu „Darbosimies kopā-profesionāli