Ziedošanas nosacījumi

UZMANĪBU! 

Izdarot pasūtījumu vai ziedojumu internet-portalā www.dzivibasediens.lv, Jūs apstiprinat, ka iepazīnāties un piekritāt Distances līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu vai ziedojumu, Jūs noslēdzat Distances līgumu ar Biedrību “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”.

DISTANCES LĪGUMS

Līgums tiek noslēgts starp interneta portāla  www.dzivibasediens.lv īpašnieku, Biedrību “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”, Reģ. nr: 40008005241, juridiskā adrese: K.Barona iela 56, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā www.dzivibasediens.lv vai Ziedojumu saņēmējs, Pārdevējs, Piegādātājs), un Pircēju vai ziedotāju, kurš veic pasūtījumu vai ziedojumu vai veic pirkumu interneta portalā www.dzivibasediens.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, pirkumiem un ziedojumiem, kuri tiek veikti interneta portalā www.dzivibasediens.lv .

DISTANCES LĪGUMS. NOTEIKUMI

Distances līgums – tā ir saskaņošana starp Klientu (Patērētājs) (pants 1, 3.punkts, 33PTAL) un Pārdevēju. www.dzivibasediens.lv (pants 1, 5 punkts, 33 PTAL) vai pakalpojumu sniedzeju (pants 1, 4.punkts, 33PTAL), vai Ziedotāju un Ziedojumu saņēmēju  [www.dzivibasediens.lv](http://www.dzivibasediens.lv/), balstoties uz Pārdevēja vai Pakalpojuma vai Ziedojumu saņēmēja piedāvājumiem, ar adresētu vai neadresētu drukātu izdevumu, tipveida vēstule, katalogs, reklāmas presē, kurā tiek pievienots kupons pasūtījumam, telefons, fakss, internets, e-pasts, televīzīja, radio un citi informācijas avoti.

1. DISTANCES LĪGUMA STĀJAS SPĒKĀ

1.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Klients (Patērētājs) vai Ziedotājs ir veicis pasūtījumu vai ziedojumu, ar Interneta, telefona vai cita līdzekļa palīdzību un saņēmis no  Pārdevēja vai Ziedojumu saņēmēja apstiprinājumu par pasūtījumu vai ziedojumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums vai Ziedojums un ziedojuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tam ir piekļuve abām pusēm.

1.2. Slēdzot distances līgumu, Klients apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un nav alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu iedarbībā.

1.3. Līgums (tai skaitā Vispārīgie noteikumi, tajā pašā redakcijā, kurā tie publicēti mājas lapā pieprasījuma brīdī) stājas spēkā no momenta, kad www.dzivibasediens.lv mājas lapā Klients vai Ziedotājs  pieņēma Līguma noteikumus un veica  pirkumu vai ziedojumu.


1.4. Slēdzot līgumu, Klients dod piekrišanu uz vēlēšanos iegādāties preci vai par vēlēšanos ziedot, atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī apstiprina, ka Klients vai Ziedotājs pilnībā iepazinies ar Kopējiem līguma noteikumiem un piekrīt tiem.

2. PRECES PASŪTĪŠANAS VAI ZIEDOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pēc dotā līguma Biedrība “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens” apņemas piegādāt pircējam pasūtīto preci vai izmantot ziedošanas līdzekļus pārtikas produktu iegādei, bet pircējs apņemās pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

2.2. Šī līguma ietvaros preces pasūtīšana vai ziedošana notiek tikai caur interneta portālu www.dzivibasediens.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un uzspiežot pogu “pasūtīt” vai “ziedot”.  Preces pasūtīšana vai Ziedošana mājas lapā www.dzivibasediens.lv tiek uzskatīta par Pircēja vai Ziedotāja piekrišanu Distances līgumam. Slēdzot distances līgumu klients piekrīt noteikumiem par pasūtītās preces piegādi, kā arī iegādāties preci par norādīto preci. Ja pasūtījums vai ziedojums tiks noformēts pareizi, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums vai ziedojums tika pieņemts.

2.3. Pēc pirkuma vai ziedojuma procesa beigām Pircējs vai Ziedotājs saņems e-pastu ar apstiprinājumu par pasūtijumu vai ziedojumu, kas apstiprina pasūtijumu vai ziedojumu interneta portālā www.dzivibasediens.lv.

2.4. Ja Pircējs vai Ziedotājs nav saņēmis  www.dzivibasediens.lv automātisko rēķina vai ziedojuma apstiprinājumu, tad www.dzivibasediens.lv nav pieņēmis Pircēja vai Ziedotāja oferti, nav pievienojies Distances līgumam un  www.dzivibasediens.lv nav spiests izpildīt Pircēja vai Ziedotāja pasūtījumu vai ziedojumu. Tādā gadījumā pircējam vai Ziedotājam ir nepieciešams pārliecināties, ka tas ir noformējis pasūtījumu vai ziedojumu atbilstoši www.dzivibasediens.lv prasībām un ir norādījis pareizu e-pasta adresi.

3. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

3.1. Pārdevējs vai Ziedojumu saņēmējs apņemās izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma vai ziedojuma saņemšanas no Pirceja vai Ziedotāja, ja puses nav vienojušās par citu termiņu.

3.2 Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu vai līzinga kompānijas pakalpojumus, iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.

3.3 Veicot pasūtījumu vai ziedojumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu tikt atsūtīta nepieciešamā dokumentācija.

4. APMAKSAS NOSACĪJUMI

4.1 Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs vai Ziedojumu saņēmējs nodrošina, ka patērētājs vai Ziedotājs, veicot pasūtījumu vai ziedojumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums vai ziedojums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot pasūtījumu vai ziedojumu, patērētājam vai ziedotājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem “pasūtījums ar pienākumu maksāt” vai “ziedojums ar pienākumu maksāt” vai izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par patērētāja vai Ziedotāja pienākumu veikt samaksu. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs vai Ziedojumu saņēmējs  neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums nav saistošs Patērētājam vai Ziedotājam.

4.2 Pasūtīto preci nepieciešams saņemt piecu darba dienu laikā no brīža, kad www.dzivibasediens.lv paziņoja, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TIESĪBAS UZ ATGRIEŠANU

5.1  Gadījumā, ja Ziedojuma saņēmējs neizmanto Ziedojumu atbilstoši šajā līguma noteiktajam mērķim vai kā citādi pārkāpj šo līgumu, Ziedotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja atpakaļ Ziedojuma summu pilnā apjomā. Ziedojuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt Ziedotājam piešķirto finansējumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no Ziedotāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas, ieskaitot to Ziedotāja norēķinu kontā.

5.2. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Patērētājs ir tiesīgs izmantot tiesības uz atgriešanu un vienpusīgi pārtraukt distances līgumu, un 14 kalendāro dienu laikā atgriezt preci Pārdevējam. 14 dienu likā no preces saņemšanas brīža, Pircējs ir tiesīgs atgriezt vai apmainīt neizmantotu preci. Atgriezta prece nedrīkst būt lietota, bojāta, jābūt oriģinālā iepakojumā, ar nesabojātu marķējumu, bez vizuāliem un tehniskiem defektiem;

5.3. Patērētājs nes atbildību par preces kvalitātes saglabāšanu, atteikuma tiesību reālizācijas laikā;

5.4. Pircējam, atgriežot preci, ir jauzrāda dokuments, kas apstiprina šo pirkumu. Patērētājs var atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem № 631, Patērētājam nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu un nodot preci pilnā komplektācijā;

5.5. www.dzivibasediens.lv ir tiesīgs atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja precei tika konstatētas pazīmes, minētas augstāk.

5.6. Par visiem pircēja atgriešanas gadījumiem nepieciešams rakstiski paziņot uz dzivibasediens@me.com, obligāti norādot pasūtījuma numuru, vārdu un uzvārdu;

5.6.1. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

5.7 Preces atgiešanas kārtība:
5.7.1. Nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu ( ar atgriešanas veidlapu Jūs varat iepazīties, lejupielādēt un izdrukāt ŠEIT);
5.7.2. Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (izdruku no internetbankas);
5.7.3. Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai izsūtīt uz www.dzivibasediens.lv adresi;
* Atgriežot vai mainot preci, pārvadājua risku uzņemās pircējs.
* Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta.

5.8. Biedrība “Dzīvības Ēdiens” izskata iesniegumu, un atbilstoši LR likumdošanai, 10 darba dienu laikā izsūta Jums rakstisku atbildi;

5.9. Biedrība “Dzīvības Ēdiens” apņemās atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu uz pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, no dienas, kad patērētājs/pircējs izsūtījis rakstveida atteikumu;

6. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA PORTĀLU “DZIVIBAEDIENS.LV”

6.1. Garantija
Interneta portāls www.dzivibasediens.lv piedāvā ražotāja garantiju uz visām precem. Garantija ir spēkā, uzrādot čeku, ko izrakstījis www.dzivibasediens.lv. Garantija nav spēkā gadījumos, kad defektu izcēlies pie nepareizas izmantošanas un rūpēm. Neskaidrību gadījumā, lūgums rakstīt uz klientu atbalsta dienestu dzivibasediens@me.com;

6.2. CENAS
Visas cenas uz precēm norādītas Eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Preces piegāde Pircējam nav iekļauta cenā; Visiem ziedojumiem  nav jāmaksā nodoklis.


6.3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

6.3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu latviešu, angļu vai krievu valodā;
6.3.2. Pircējs var iegādāties jebkuru preci interneta portāla www.dzivibasediens.lv, pasūtot to mājas lapā vai pa tālruni 67272490, vai e-pastu: dzivibasediens@me.com

6.4. PASŪTĪJUMA IZPILDE
6.4.1. Precei, kura atrodas noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš 3-5 dienas;
6.4.2. Visas preces, kas atrodas interneta portāla dzivibasediens.lv ir noliktavā, tās preces, kuru nav noliktavā, tiek atzīmēti “nav noliktavā”, un tehniski šādu preci nav iespējams noformēt.
6.4.3. Katra prece ir redzama, vai tas ir noliktavā un kādā daudzumā. Tomēr, ja preces ir noformeta un nav noliktavā, mēs par to informējam pircēju 24 stundu laikā un naudu atgriežam trīs darba dienu laikā.

6.5. AKCIJAS PRECES
6.5.1. Akcija – pasākums, kuru rīko pārdevējs, vērsts uz preces/ pakalpojuma reālizāciju ar atlaidi, kuru piedāvā Pārdevējs www.dzivibasediens.lv;
6.5.2. Par preci, kura nopirkta sadaļā „Akcijas” ir nepieciešama priekšapmaksa;

7. CITI LĪGUMA NOLIKUMI

7.1. Klients apstiprina, ka no Klienta puses Līguma darbības laikā nebūs pretenziju informācijas izmantošanai, kuru norādījis Kients reģistrācijas laikā. Tā pat e-pasta izmantošanai, reklāmas materiālu, jaunumu un citas informācijas izsūtīšanai. Klients neiebilst pret tādas informācijas saņemšanu; Klients ir tiesīgs atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot norādei, kura atrodas elektroniskās vēstules beigās, kuru izsūta www.dzivibasediens.lv uz pircēja elektronisko pasta adresi;

7.2. Līguma darbība un tā derīgums turpinās līdz pilnai tā izmantošanai. Līguma pārtraukšanas gadījumā, spēkā paliek noteikumi neskaidrību izskatīšanas noteikumi, kā arī citi noteikumi, kurus regulē Pušu saistības pēc Līguma pārtraukšanas;


7.3. Kļūdu konstatēšanai un labošanai, informācijas ievadīšanai: Jebkuras kļūdas, kuras tika konstatētas pēc priekšlaicīga pasūtījua, Pircējs var izlabot, sazinoties ar mums pa tālruni +37167272490, +37127737017, +37122311122; vai e-pastu dzivibasediens@me.com.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.