Ziedotaja tiesības

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

 • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
 • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
 • Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
 • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
 • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
 • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
 • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
 • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
 • Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.
 • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

Kā ar mums sazināties:

 • atnākt uz adresi K. Barona 56, Rīga, LV-1011
  (pirmdiena – piektdiena 10:00 – 17:00);
 • pa e-pastu: dzivibasediens@me.com
 • pa pastu uz adresi K. Barona 56, Rīga, LV-1011;
 • pa tālruni: + 371 67274142, +371 22311122, +371 26015466.