Par mums


Dzīvības ēdiens ir pasaules lielākā žēlsirdības misija, kura jau kopš 1974. gada katru dienu vairāk kā 60 pasaules valstīs gatavo un izdala tīru, siltu, pilnvērtīgu veģetāru ēdienu trūkumā un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
Pasaules žēlsirdības misija “Dzīvības ēdiens” dibināta 1974. gadā ar mērķi nodrošināt sociāli neaizsargāto sabiedrības daļu, kā arī cilvēkus, kuri cietuši dabas katastrofās vai militāros konfliktos, neatkarīgi no viņu rases, nacionālās piederības, politiskās vai reliģiozās pārliecības, ar tīru pilnvērtīgu siltu veģetāru ēdienu.

Šīs misijas dibinātājs ir ŠRĪLA PRABHUPĀDA /1896-1977/


Šobrīd misija darbojas vairāk kā 60 pasaules valstīs, un ik dienu brīvprātīgie sagatavo un izdala siltu ēdienu. Kopš 1974. gada Misija izdalījusi vairāk kā 1 miljardu ēdiena porciju. Misija funkcionē, pateicoties privātpersonu, komercstruktūru un valsts iestāžu ziedojumiem. Dažkārt šī programma sadarbojas ar Sarkanā Krusta, UNISEF un citām sabiedrisko organizāciju filiālēm visā pasaulē.