“Empowered by Diversity” bija jauniešu apmaiņas projekts ar Vidusjūras reģiona valstu, Centrāleiropas valstu, Rietumeiropas valstu un Ziemeļeiropas valstu jauniešu organizācijām ar līdzīgiem mērķiem un vajadzībām, bet ar atšķirīgu pieredzi darbā ar jaunatni un ES projektiem.

 Dažādu kultūru apvienošana bagātina mūsu dzīvi, sniedz jaunas iespējas un māca mums kļūt par vienu. Ar šo projektu mēs vēlējāmies aktīvi veicināt un attīstīt ideju par vienotību dažādībā, iekļaušanu un iespēju radīšanu, kā arī attīstīt cieņu, savstarpēju dažādu kultūru novērtēšanu, kā arī uzzināt par dažādām kultūrām un vairāk par Erasmus+ jauniešu iespējām, kā arī iegūt jaunas idejas par to, kā pārveidot mūsu talantus uzņēmējdarbības iespējās.


ES tīmekļa vietnē teikts: “Tas apzīmē to, kā eiropieši ir sapulcējušies ES formā, lai strādātu miera un labklājības labā, tajā pašā laikā bagātinot kontinenta daudzās dažādās kultūras, tradīcijas un valodas.”

Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīga vieta, lai augtu un īstenotu daudzveidību, un šī jauniešu apmaiņa bija lieliska vieta, kur to darīt. Mēs to vēlējāmies izpētīt jauniešu apmaiņas projekta “Empowerered by Diversity” ietvaros, kas notika Ļubļanā, Slovēnijā, no 2019. gada 13. augusta līdz 2019. gada 19. augustam, un tajā piedalījāmies 44 jaunieši no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas, Vācijas un Nīderlandes.

Projekta mērķis bija, lai mēs kā jaunieši kopīgi uzzinātu par atšķirībām un kļūtu motivētāki dzīvot vienotībā ar cilvēkiem no dažādām vidēm, valstīm, kas runā dažādās valodās, ar dažādu ādas krāsu, viedokļiem.

Projekta mērķi bija:
1. aktīvi veicināt ideju par vienotību daudzveidībā, iekļaušanu un iespēju palielināšanu.
2. piedāvāt jaunas idejas uzņēmējdarbībai un veicināt dalībnieku prasmes un prasmes, kas veicinās uzņēmēju attieksmi un būs nozīmīgas un uzlabos darba iespējas.
3. popularizēt Erasmus+ iespējas jauniešiem, brīvprātīgo ideju un Youthpass.
4. attīstīt jauniešu sociālās un vadības prasmes un veicināt sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā.
5. nodrošināt jauniešiem starpkultūru pieredzi un radīt atzinību, iecietību un izpratni par dažādu kultūru.
Aktīvi piedaloties visos projekta posmos, dalībnieki ieguva jaunas prasmes, zināšanas un attieksmi par vienotību, veselību, personīgo progresu un radošumu, ko izmantot savā ikdienā, viņi kļuva motivēti aktīvāk darboties vietējā sabiedrībā, izmantojot prasmes un apmaiņas laikā gūtās idejas. 

Kā viens no ilgtermiņa ieguvumiem jaunieši vēlējās savās aprindās izplatīt šo vēstījumu par iespēju, ko sniedz dažādība, un radīt pasaulē tik ļoti nepieciešamo pozitivitātes vilni.Uzlabojās arī viņu sociālās un vadības prasmes, kā arī pašapziņa un pašapziņa. Viņi izveidoja ilgstošas   draudzības ar citiem dalībniekiem.